Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Bu bölümün en başında çok net olarak belirtelim.Eğer kontrollerinizde doktorunuz bebeğinize ait özel bir sorun bildirmediyse bu bölümü okumamanız daha doğru olacaktır. Hamileliğin getirdiği ruh haliyle gereksiz endişelere kapılmanız hiç istemediğimiz için bu öneriyi dikkate almanızı rica ediyoruz.

Yenidoğanların yaklaşık %3-5 i ne yazık ki çeşitli yapısal anomalilere (anomali=normal dışı yapısal özellik) sahiptir .Ultrasonografi öncesi dönemlerde bunların doğumdan önce saptanabilmesi hemen her zaman olanaksızken bugün önemli anomalileri %80 den fazla bir doğrulukla saptayabiliyoruz. Ultrasonografi teknolojisinin gelişmesi de bu tür problemlerin saptanmasında izlenen yolların önünü giderek daha fazla açmaktadır.

Anomalilerin saptanmasında daha önce 20-24 haftada yapılan ultrasonografiler ön plandayken , gelişen teknolojiyle daha erken dönemlerde anomalileri saptamak mümkün olmakta, dolayısıyla hayatla bağdaşmayan anomalilere sahip bebeklerin daha fazla büyümesine olanak vermeden gebeliğin sonlandırılması mümkün olabilmektedir.Bu durum anne adayının hem bedensel hem de psikolojik olarak daha az yıpranmasını sağladığı için son derece önemli bir gelişmedir .

Bugün için perinatoloji biliminde bu amaçla izlenecek yollarda bir standart oluşturulması konusunda tüm dünyada çalışmalar devam etmektedir.Ülkemizde pek çok ülkeye göre ultrasonografinin çok daha fazla kullanılması bir bakıma avantaj oluştururken,yeterli donanıma sahip ultrasonografi cihazları ve yeterli tecrübeye sahip ‘ultrasonografistler’ açısından yeterli bir standart yakalanabildiğini söylemek zordur.

Bu bölümde en sık görülen anomaliler hakkında kısa bilgiler vermeyi uygun bulduk.Gebeliğinizin seyrinde herhangi bir sorun yoksa bu bölümü okumasanız da bir kaybınız olmayacaktır.Tersine gebeliğin duygusallığı içinde yersiz endişelere kapılabilirsiniz. Ancak bir problem söz konusu ise bu bölümde yeterli bilgiye ulaşabileceğinizi umuyoruz. Terimler oldukça karışık gelebilir ancak tüm dünyada kullanılan tıbbi terimleri aynen kullanmayı karmaşaya neden olmaması açısından uygun bulduk.

Bu noktada üzerinde durulması gereken bir başka nokta da anomali araştırmasında bütün problemlerin saptanmasının hem olanak dışı hem de gereksiz olmasıdır.Doğumsal anomalilerin önemli bir kısmı herhangi bir olumsuzluk yaratmayan ,düzeltilebilir problemlerdir. Ultrasonografide temel prensip hayatla bağdaşmayacak anomalilerin mümkün olduğunca erken saptanması , böylece anne adayının ve ailesinin her anlamda mümkün olduğunca az yıpranmasını sağlayabilmektir.Buna karşın pek çok bebekte görülebilen ufak tefek problemlerin saptanması hem güç hem de gereksizdir.Örneğin eğer başka eşlik eden anomali yoksa ayak parmaklarının 6 tane olması bebeğin yaşamı üzerinde hemen hiçbir olumsuzluk yaratmaz.Böyle bir anomalinin doğumdan önce saptanması tedavide izlenecek yol açısından da değişikliğe neden olmaz.bu nedenle bu tür ufak anomalilerin aranmasına gerek yoktur.Bir kez daha belirtelim ; Prenatal tanı (doğum öncesi tanı) için temel olan hayatla bağdaşmayan veya bebeğin normal bir yaşam sürdürmesine engel olacak anomalilerin saptanmasıdır.

Doğumsal anomalilerin en sık görülenlerini sistemlere ayırarak inceleyeceğiz.İnternette bu problemlerin her birisi için ayrı ayrı siteler ve bu problemlere sahip hastaların dayanışma için kurdukları dernekler hakkında da bilgilere ulaşabilirsiniz.