Kadın Genital Sistem Anatomisi

Kadın Genital Sistem Anatomisi

Kadın genital sistemindeki organları dış ve iç genital organlar olarak iki kısımda incelenebilir. Dış genital organların tamamına vulva adı verilir.Kan damarları ve sinirler açısından çok zengin bir gölgedir. Vagina iç ve dış genital organalrı birleştirir. Uterus(rahim),Fallop tüpleri ve yumurtalıklar iç genital organlardır. Rahim ve yumurtalıklar karın boşluğu içinde kısmen hareketli konumdadırlar.

Dış Genital Organlar

Vulva: Kadın dış genital organın bütününe vulva adı verilir. Üst kısmdaki kıllı ve yağ dokusundan zengin bölüm mons pubis olarak isimlendirilir.


Labium Majus (Büyük dudaklar): Her iki yanda vulvaya ait diğer yapıları örten deri kıvrımlarıdır .Vulvanın dış sınırlarını belirlerler. Erkeklerdeki torbaların karşılığıdır. Ön tarafta iki L.Majus birleşir. Bol miktarda yağ ve ter bezi içerir. Kadın genital organları travmalara karşı korurlar.


Labium Minus (Küçük dudaklar): L. Majusların arasında vajina girişini çevreleyen iki küçük doku parçasıdır. Önde klitorise uzanırlar.Birbirinden çok farklı yapı ve büyüklükte olabilir.Kıl ve yağ dokusu içermez. Bol miktarda sinir ve kan damarı barındırır.


Klitoris: Erkekteki penise karşılık gelen dokudur. Dıştan görüne kısmına glans klitoris denir. İçeride mons pubisin iç kesimlerine kadar uzanır.Kan dolaşımından çok zengindir.Uyarıldığında sertleşir.KAdın orgazmında önemli yeri vardır
.

Üretra ağzı: Mesanenin dışa açılış yolu olan ve kadınalrda 3-4 cm uzunluğunda olan üretranın son noktasıdır. İdrar akışı burdan sağlanır.


Vajina: Kadın üreme siteminin iç kısımları ile dış kısımlarını birbirine bağlayan tüp şeklinde bir dokudur. Embriyo döneminde birbirinden farklı iki kaynaktan gelişir. Bu nedenle iç genital organ olarak ta tanımlanabilir. 8-10 cm uzunluğunda ve son derece esnek yapıdadır
.

Hymen (Kızlık zarı): Vajina girişinde bulunanve girişi çepeçevre daraltan ince zar şeklinde bir yapıdır. Görevinin ne olduğu tam bilinmemekle beraber enfeksiyonalra karşı koruyucu etkisi olabileceği düşünülür.İlk cinsel ilişkide üzerinde ufak yırtıklar oluşur ve az miktarda kanama gerçekleşir
.

Perine: Küçük dudakların arka kısımda birleştiği bölgeden anüse kadar uzanan alandır.Farklı büyüklüklerde olabilir.
 Anüs :sindirim sisteminin alt ucu,kalın barsakların sonlandığı yerdir. Makat olarak da adlandırılır
.

İç Genital Organlar


Uterus(Rahim): Temel görevi döllenmiş yumurtanın dış dünyada yaşayabilecek hale gele kadar büyüp gelişmesini sağlamak ve doğum eylemi sırasında gerekli itici gücü sağlamaktır.Ağzı aşağıya doğru bakan bir torbaya benzetilebilir.Normalde 8-10 cm kadar olan uzunluğu gebeliğin sonunda yaklaşık 40 cm e 4-5 cm olan eni 25-30 cm e ulaşır.
 Rahim ağzı(Cervix) ve gövde (Corpus) olmak üzere iki bölümü vardır.Rahim ağzı ,Uterus boşluğunun vaginaya açıldığı bölgedir.Normalde birkaç milimetre olan açıklığı normal doğum sırasında 10 cm ye ulaşır.Doğumdan hemen sonra 2-3 cm ye kadar kapanır.İnsan vücudunda en hızlı değişim gösterebilen organdır.
 Rahim duvarı üç ayrı tabakadan meydana gelir.
 1.En içteki tabakaya Endometrium (rahim iç zarı) denir.Kadınlık hormonlarına duyarlı bir dokudur.Döllenmiş yumurtanın rahime yerleşmesini ve erken dönemde beslenmesini sağlar.HEr ay östrojen hormonu etkisiyle kalınlaşır ve progesteron hormonu etkisiyle yapısını değiştirerek gebeliğe hazırlanır.Gebelik oluşmazsa ayın sonunda üst tabakadökülür.Adet kanamasını oluşturan mekanizma budur.
 2.Ortada yer alan ve en kalın olan tabakaya myometriıum adı verilir.Kas dokusundan ibarettir.Doğum sırasında itici güç bu kas tabakasının güçlü kasılmasıyla sağlanır.
 3.En dış kısım periton adı verilen karın boşluğunu döşeyen dokunun uzantısıyla örtülür.Fallop Tüpleri: Uterusun üst kısmında her iki tarafta Fallop tüpleri yer alır.Yarım cm kalınlığında yaklaşık 10 cm uzunluğund ayumuşak boru şeklindedirler.Bir uçları rahim boşluğuna açılır .Diğer uçlarında Fimbria adı verilen parmaksı çıkıntılar vardır. Yumurtalıklara yakın yerleşimdeki fimbrialar yumurtlama ile serbest hale gelen yumurta hücresini tutar. Yaklaşık 24 saat bu bölgede kalabilen yumurta hücresi eğer bu dönemde döllenirse,bir taraftan bölünmeye devam ederken bir taraftan da Fallop tüpü boyunca rahime doğru hareket eder.5-6 gün süren bu yolculuktan sonra rahime ulaşan döllenmiş yumurta(Embriyo) rahim iç zarı tarafından tutunur.

Yumurtalıklar(Overler): Gri beyaz renkli 3-4 cm büyüklüğünde oval şekilli organlardır.Yumurta hücrelerini barındırır.Her ay follikül adı verilen ufak sıvı dolu keseciklerde bir grup yumurta hücresi istirahat halinden olgunlaşma safhasına geçer. Folliküller gelişirken yumurtalıkların östrojen salgılaması da artar.Yaklaşık 14 gün süren bu dönem sonunda genelde yumurta hücrelerinin yalnızca bir tanesi yeterli olgunluğa ulaşır ve içinde olgunlaştığı follikül çatlar.Serbestleşen yumurta hücresi Fallop tüplerine geçer.